Vodenje in motivacija zaposlenih (za doseganje dolgoročnih poslovnih rezultatov)

Glede na to, da se vedno več podjetij, še kako zaveda, da je vodenje in motivacija zaposlenih, eden izmed ključnih dejavnikov dolgoročnega uspeha in dolgoročne, zdrave in stabilne rasti, vsakega podjetja, smo se odločili, da v tem prispevku objavimo nekaj napotkov o tem kako voditi (večje ali manjše ekipe zaposlenih) z namenom, da pri njih dosegamo in razvijamo zdravo motivacijo, ki zagotavlja nadaljne uspehe in rast podjetja.

K zadovoljnim zaposlenim ne prispevajo samo organizacije motivacijskih seminarjev, ki jih naročimo preko raznoraznih zunanjih motivatorjev, čeprav nemalokrat, dokazano, predvsem zunanji motivatorji tudi pomembno prispevajo k izboljšanju motivacije zaposlenih.

Tudi ostali načini motiviranja zaposlenih (npr. organizacija team buildinga za ekipo v podjetju), so se izkazali za izredno učinkovite metode motiviranja zaposlenih, a je potrebno povedati, da žal še vedno preveč zaposlenih team building dogodke žal enači z zgolj kakšnim, posebej organiziranim piknik dogodkom firme, manj pa namenja tak dogodek izkoriščanju pridobivanja novih veščin, katerim so prvenstveno team building programi, namenjeni.

Vodenje in motivacija zaposlenih

Vodenje in motivacija zaposlenih – vloga vodij

Zadovoljstvo zaposlenih, ki se odraža skozi motivacijo zaposlenih, se najlažje in pravzaprav najpogosteje meri skozi empirične raziskave, katerim rezultate prispevajo strokovno opravljene analize, intervjuji in anketni vprašalniki, ki jih skozi različna obdobja delovanja, opravimo, neodvisno na vseh zaposlenih – na katerih želimo izmeriti vpliv motivacije na njihovo delo ter še posebej vpliv vodij na motivacijo zaposlenih.

Številne študije so dokazale, da je vodenje zaposlenih z namenom doseganja boljše motivacije, silno povezano s poznavanjem vodje vsakega zaposlenega posebej, zato, se vodenja z namenom motiviranja, premosorazmerno porazgubi z večanjem ekipe zaposlenih, ki jih je potrebno motivirati, saj je pač nemogoče, da vodja ekip, pozna svoje zaposlene, bolj kot se njegova skupina veča.

Zato je skladno z rastjo ekip zaposlenih potrebno tudi naloge vodenja in motiviranja zaposlenih predajati na nivoje vodij posameznih skupin – kar pa posledično pomeni, da vodenje zaposlenih po eni strani predstavlja predajanje veščin vodenja drugim, ki nato motivirajo ekipe zaposlenih, sam vodja pa prehaja v nivo voditeljstva, ki predstavlja višjo obliko vodenja vodij.

Glede vodenja in upravljanja človeških odnosov s posameznikom na področju vodenja, je ključno, da vodja ekipe za prepoznati različne lastnosti svojih zaposlenih (sangvinik, melanholik, flegmatik, kolerik,…) in stil in način vodenja prilagodi vsakemu od zaposlenih posebej.

Pri tem je nujno razumevanje tudi tega, kako posamezni tipi zaposlenih vplivajo ob skupnem delovanju drug na drugega. Za slednje pa se glede na različne tipe zaposlenih nato uporabijo različni stili vodenja: demokratični stil vodenja, … (1)

Vodenje je sicer veščina, ki sovpada z motivacijo zaposlenih skozi skupno udejstvovanje in prepričanje, da je mogoče z ustreznim vodenjem dosegati boljše poslovne rezultate, predvsem na dolgi rok, sicer pa se je mogoče z ustreznim odzivom na ekipo, ki jo je potrebno motivirati, odzvati s spremembo načina vodenja, za doseganje že srednjeročnih in kratkoročnih ciljev.

Ključno za vodjo ekipe je zato predvsem razumevanje, kaj vodenje sploh je, kako uspešno voditi, kakšni so vse načini vodenja, kakšni so različni nivoji vodenja ter načela vodenja, modeli in stili ter kako vodimo različne osebnosti.

Iz vidika motivacije pa je ključno vodji znati si odgovoriti kako motivirati zaposlene, kateri so tisti dejavniki, ki bolj in kateri tisti, ki manj vplivajo na motivacijo, kakšen je sploh pomen in vpliv motivacije na vodenje ter kako ugotavljati zadovoljstvo zaposlenih in kako meriti vpliv motivacije na uspešnost nekega podjetja (2).

Besedišče: Vodenje in motivacija zaposlenih