Upravljanje terjatev: Kako odkup terjatev koristiti za izboljšanje likvidnosti podjetja

Če vas zanima proces za upravljanje terjatev in v sklopu tega storitev “odkup terjatev”, ki pripomore k likvidnosti podjetja, vas vabimo k branju tega prispevka.

Upravljanje terjatev: Odkup terjatev je ključ do izboljšanja likvidnosti podjetjaupravljanje-terjatev-odkup-terjatev

Slovenska podjetja sodelujejo s podjetji tako doma kot tudi v tujini. Poslujejo na način, da svoje blago in/ali storitve odprodajo na odložen rok plačila. Odložen rok plačila pomeni, da podjetja na svoj denar čakajo 30, 60, 90 in celo več dni. Pri tem dolgo čakanje na denar vpliva na likvidnost podjetja in denarni tok. 

Poleg omenjenega, se podjetja vsakodnevno srečujejo z različnimi poslovnimi tveganji (s poudarkom na finančnih tveganjih). Le-ta se v praksi pogosto izkažejo kot zamujanje s plačili s strani kupcev. 

Posledično to pomeni, da podjetja plačila za opravljeno storitev in/ali dobavljeno blago prejmejo z zapadlostjo, tj. po datumu valute oz. roku plačila.

Kadar se odvije najbolj negativen scenarij, se lahko dogodi tudi to, da podjetja ne prejmejo plačila s strani kupca.

Tukaj nastopi upravljanje terjatev, ki je ključnega pomena, v kolikor želi podjetje poslovati uspešno ter skrbeti za lastno likvidnost pa tudi stabilen denarni tok.

Upravljanje terjatev podjetju omogoča, da v najkrajšem možnem času prejme plačilo svojih terjatev.

Na tem mestu je potrebno poudariti, da so terjatve do kupcev lahko zapadle ali nezapadle. V kolikor so terjatve zapadle, se v sklopu upravljanja terjatev izvede postopek “izterjava terjatev”.

Omenjeno storitev ponuja Prva finančna agencija d.o.o.. Prva finančna agencija ponuja tudi izterjavo tistih terjatev, katerih zapadlost je več kot 120 dni.

Kdaj uporabiti odkup terjatev?

Poleg zapadlih terjatev, je potrebno omeniti tudi pomen upravljanja nezapadlih terjatev. O nezapadlih terjatvah govorimo takrat, ko podjetje odproda svoje storitve in/ali dobavi blago z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 ali več dni), pri čemer rok plačila še ni potekel.

Dodatno predstavljamo eno izmed oblik financiranja, ki omogoča, da podjetje plačilo za nezapadle terjatve prejme ob dogovorjenem roku plačila ali celo pred tem.

Omenjena storitev se imenuje odkup terjatev in velja za obliko financiranja, s katero si podjetje pridobi svež denarni tok in ohranja likvidnost podjetja.

Poznamo pa tudi bolj razširjeno obliko financiranja v primerjavi z odkupom terjatev, imenujemo jo faktoring/factoring.Slednja v tem zapisu ne bo predmet razprave.

Odkup terjatev za izboljšanje likvidnosti podjetjaodkup-terjatev-izboljsanje-likvidnosti

Odkup terjatev-prodaja terjatev predstavlja zunanji vir financiranja. Uporablja se ga takrat, ko podjetje plačila ne prejema redno in dolgo čakanje na plačila povzroča težave z likvidnostjo podjetja in motnje v denarnem toku.

Oboje lahko vodi v to, da podjetje ne zmore več redno plačevati svojih obveznosti (dobavitelji, plače, stroški obratovanja…). Iz tega razloga je proces za upravljanje terjatev pomemben del finančnega načrtovanja v vsakem podjetju.

Odkup terjatev je smiselno uporabiti takrat, ko:

 • podjetje potrebuje sveža denarna sredstva, ima pa terjatev z zapadlostjo, ki ne pokrije potreb denarnega toka,
 • podjetje potrebuje sveža denarna sredstva za širitev prodaje ali celo prodor na nove trge.

Storitev “odkup terjatev” predstavlja eno izmed možnosti kratkoročnega financiranja. V praksi to enostavno pomeni, da je podjetje odprodalo svoje blago in/ali storitev z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 in več dni), zaradi česar prihaja do motenj v poslovanju . Podjetje namreč za odprodano blago in/ali storitve potrebuje poplačilo svojih terjatev v najkrajšem možnem času.

odkup-terjatev-prodaja-terjatev

Prav to rešitev omogoča storitev “odkup terjatev”, ki velja obliko financiranja, s katero je mogoče pridobiti:

 • Takojšne izplačilo;
 • Likvidnost;
 • Stabilen denarni tok;
 • Nove poslovne priložnosti;
 • Dobro bonitetno oceno oziroma boniteto poslovanja;
 • Boljše pogoje poslovanja z dobavitelji;
 • Manjšo potrebo po zadolževanju.

Preverite zapise Zakaj redno preverjati finančno stanje podjetja in kaj nam povesta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, Kako skrbeti za zdrav finančni tok in Kako potrditi finančno zanesljivost podjetja.

Z vami delimo 6 razlogov, zakaj nezapadle terjatve prodati Prvi finančni agenciji:

 • odkupuje terjatve do domačih in tujih kupcev,
 • spremlja boniteto vaših dolžnikov,
 • izboljša likvidnost,
 • zmanjša tveganje neplačil vaših kupcev,
 • pozitiven vpliv na boniteto,
 • pridobitev denarnih sredstev je hitrejša kot pri bankah.

Vsako podjetje stremi k hitri rasti in k uspešnemu poslovanju. In vsako podjetje si želi zdrav denarni tok. Nemalokrat pa se dogodi, da se uspešna domača in prav tako mednarodna podjetja srečujejo z velikimi izzivi financiranja poslovanja, saj dandanes kupci podaljšujejo plačilne roke ali pa k temu aktivno stremijo. Vse to vodi v poslabšanje likvidnosti in do motenj v denarnem toku.

Na drugi strani pa dobavitelji stremijo k temu, da bi bili plačilni roki čim krajši. To pomeni, da si za svoje produkte pogosto želijo prejeti kar avansna plačila.

Vabljeni k branju Finančni podatki podjetij pripomorejo k razumevanju finančnega zdravja podjetij in Kako finančna stabilnost podjetja pripomore k obvladovanju poslovnih tveganj.

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev v tem primeru nastopa kot rešitev za zagotavljanje likvidnosti in stabilnost denarnega toka. Podjetja si s prodajo terjatev v kratkem času zagotovijo svež denarni tok, kar jim med drugim omogoča tudi predčasno poplačilo dobaviteljev in s tem si lahko zagotovijo tudi boljše plačilne pogoji pri dobaviteljih (popust za predčasno poplačilo terjatev).

Tekom prispevka smo pisali o tem, kako pomembno je upravljanje terjatev in na kak način lahko s finančno storitvijo “odkup terjatev” podjetje izboljša lastno likvidnost in skrbi za svež denarni tok. Vsled temu lahko podjetje še naprej uspešno posluje in pridobi nove poslovne priložnosti za rast in nadaljnji razvoj.

Viri: 
Viri: 

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro