Učinkovita raba energije

Minimalne zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah in PURES

učinkovita raba energijeNa podlagi Zakona o graditvi objektov so v slovenski pravni red prenesena določila Direktive EPBD o opredelitvi minimalnih zahtev za učinkovito rabo energije pri novogradnjah in večjih prenovah stavb ter o načinu računa rabe energije v stavbah. V ta namen je bil septembra 2008 izdan novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

Prvotno je bila predvidena njegova obvezna uporaba s 1. julijem 2009, vendar je ministrstvo podaljšalo obdobje sobivanja novega in starega pravilnika iz leta 2002 do 1. julija 2010. Glavni razlog za podaljšanje obvezne veljavnosti PURES-a je potreba po uskladitvi metodologije za določitev energijskih lastnosti stavb z metodologijo primerno za energetske izkaznice in predvsem z zahtevami prenovljene direktive EPBD.

Novi pravilnik PURES predpisuje ambiciozne zahteve na področju energetske učinkovitosti stavb in izrabe obnovljivih virov energije, ki se odražajo v zahtevah po boljši toplotni zaščiti ovoja in vgradnji energetsko učinkovitejših naprav ter sistemov, kakor tudi v obvezni uporabi obnovljivih virov energije v obsegu najmanj 25% potrebne moči naprav.

Minimalne zahteve za energijsko učinkovitost stavbe so izražene z naslednjimi osnovnimi tehničnimi zahtevami:
•    z dovoljenimi toplotnimi izgubami in potrebno močjo naprav za gretje in prezračevanje stavbe,
•    z dovoljenimi toplotnimi obremenitvami in močjo naprav za hlajenje stavbe (zahteva predstavlja vsebinsko novost),
•    z obvezno vgradnjo naprav za uporabo obnovljivih virov energije (25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo je treba zagotavljati z obnovljivimi viri, tj. z aktivno uporabo  toplote okolja, sončnega obsevanja, biomase, geotermalne energije in energije vetra oz. s priključkom na naprave za pridobivanje toplote ali hladu na OVE zunaj stavbe, ali alternativno vgraditi vsaj 6m2 sprejemnikov sončne energije na bivalno enoto oz. vgraditi sončne celice z nazivno močjo 5W na vsak m2 koristne površine stavbe) in
•    z obvezno izdelavo izkaza o toplotnih karakteristikah stavbe.

PURES v okviru dodatnih tehničnih zahtev predpisuje strožje dovoljene toplotne lastnosti elementov ovoja (npr. največja toplotna prehodnost za zunanjo steno znaša 0,28 W/m2K, za streho 0,2 W/m2K in za tla na terenu 0,3 W/m2K) in oken (na splošno lahko znaša toplotna prehodnost največ 1,3 W/m2K, le pri poslovnih stavbah so dovoljena okna s toplotno prehodnostjo do 1,6 W/m2K; torej posredno velja, da v stanovanjskih stavbah aluminijasti profili z dvojno zasteklitvijo niso več uporabni).

Strogo je omejena je tudi povprečna toplotna prehodnost stavbe, po novem Um (sedaj Ht’). Za hišo z oblikovnim faktorjem 0,65, ki stoji v Ljubljani, omejitev znaša okoli 0,4 W/m2K. Preizkus uporabe zahtev na stavbah je pokazal, da zahtevo izpolnimo pogosto šele z U stene pod 0,2 W/m2K (okoli 20 cm izolacije) in z okni z U 1,1 W/m2K ali manj. Gradnja stavb s popolnoma steklenim ovojem ne bo več mogoča, niti s trojno zasteklitvijo ne; potrebno bo predvideti toplotno izolirane parapete.

PURES zaostruje zahteve za zračno prepustnost ovoja, še posebej pri mehanskem prezračevanju, posredno zahteva obvezno vračanje toplote hladnega zraka in s tem obvezno mehansko prezračevanje pri novogradnjah.

Novost prestavlja postavitev minimalnih zahtev na področju hlajenja stavbe. Dovoljeni so le nizkotemperaturni grelni sistemi in kondenzacijski plinski kotli. Obvezna je vgradnja merilnikov ali delilnikov toplote in hladu. Pri pripravi tople pitne vode je zahtevana centralna priprava s hranilnikom toplote v kombinaciji s solarnim sistemom, toplotno črpalko. Pri novogradnjah se zahteva uporaba sodobne tehnologije svetilk, omejena pa je tudi povprečna moč vgrajenih svetilk.

Pravilnik PURES pri večji prenovi stavb zahteva smiselno spoštovanje minimalnih zahtev za novogradnje, če vrednost obnovitvenih del presega 25% vrednosti stavbe brez zemljišča, oziroma neposredno zahteva dodatno toplotno zaščito streh ali sten, če potekajo obnovitvena ali vzdrževalna dela na več kot 40%.