Ne pozabite na finančni načrt

Kako vašemu podjetju zagotoviti več denarja, večji priliv in večjo donosnost? Rešitev je v finančnem načrtovanju, s katerim želimo doseči primeren dobiček. Po drugi strani pa nam le-ta »omogoči«, da tekoče obveznosti sproti poravnamo in da smo na dolgi rok finančno zdravi.

Finančni načrt je najpomembnejše sredstvo za izvajanje finančne politike in sprejeti finančni načrt se smatra dejansko za finančno-politično odločitev. Je del procesa upravljanja, ki ima ustvarjalno funkcijo, ker pripravlja poznejše izvršitve.

Finančno načrtovanje lahko opravi nalogo le, če pravočasno ugotovimo vsoto in namen finančnih sredstev. Do teh podatkov pridemo, ko damo načrtom denarni izraz. Samo izhodišče predstavlja načrt prodaje, ki vpliva na obseg načrtovane proizvodnje, ta pa spodbudi oblikovanje ostalih načrtov.

S primerjavo načrtov, ki ne kažejo zgolj potrebe po dodatnih količinah denarja, ampak po njegovih razpoložljivih količinah in prejemkih ugotovimo, ali bo denarja preveč ali premalo. Finančni načrt bo torej predvidel preskrbo ali nalaganje finančnih sredstev. Ko ugotovimo presežke oz. primanjkljaje, moramo proučiti možnosti nalaganja denarja na finančnem trgu, kjer imamo številne možnosti. Najboljša možna različica je tista, pri kateri je donos največji oz. so stroški in tveganje najmanjše. Finančno načrtovanje sicer ločimo na kratkoročno in dolgoročno, najpogosteje pa se uporablja letni načrt podjetja, saj si v enem letu sledijo vsa poslovna obdobja.