Motivacija zaposlenih

Ljudje se na enakih delovnih področjih glede učinkovitosti in uspešnosti delovnih rezultatov med seboj zelo razlikujemo. Za uspešnost dela ni pomemben le talent, ampak tudi vztrajnost, požrtvovalnost in prizadevnost. Kaj žene ljudi, da v delo vložijo več truda in energije kot drugi?

Skriti spodbujevalec zaposlenih za delo je motivacija zaposlenih, ki jo v menedžmentu najbolj pogosto opredeljujemo kot silo, s katero je mogoče pojasniti nivo, smer in trajnost naporov pri delu. Poenostavljeno povedano: motivirani posamezniki vlagajo v delo veliko truda, nemotivirani posamezniki pa nobenega. Ključne sestavine teh povezav so napor, volja in trud za delo, prav tako pa sposobnost, znanje, veščine in izkušnje z delom, ki ga opravljamo.

Frommova motivacijska teorija temelji na dveh skupinah zaposlenih. Prvo skupino predstavljajo tisti, ki bi radi kaj imeli (največkrat v materialni obliki). V drugi skupini pa so tisti, ki bi radi kaj bili ali to postali (gre za pozicijo, ugled, uveljavljanje, za nematerialne dobrine)

Za večino zaposlenih ni denar največji motivator, pač pa so pomembne potrebe višjega razreda. To je individualni osebni razvoj ter potrditev lastnih sposobnosti in zmožnosti ter dokazati samostojnost pri delu. Zaposlene motivirajo tudi nematerialni dejavniki kot so dobri odnosi in razumevanje s sodelavci, zanimivo in pestro delo, novi delovni izzivi, dajanje odgovornosti zaposlenim, pohvale in priznanja, lepa beseda, kvalitetno delovno okolji, dobri pogoji dela

Podjetje z motiviranimi delavci lahko pridobi mnogo pozitivnih stvari:

· motivirani zaposleni svoje delo opravijo kakovostno in v roku

· svoje delo imajo radi in se počutijo koristni v podjetju

· pripravljeni bodo trdo delati, ker bodo sami to hoteli

· motivirani zaposleni potrebujejo manj nadzora

· zavest bo visoka, kar bo v okolici ustvarilo pozitivno vzdušje

Razmislite in izberite metodo motiviranja za vaše sodelavce. Uporabite jo v praksi. Kdaj ste nazadnje pohvalili vaše sodelavce za dobro opravljeno delo ? Storite to čimprej.