Kako pravilno napisati poslovni načrt

Krovna strategija

Krovna strategija je temeljni in ključni dokument, ki zajema vse bistvene poslovne usmeritve. V grobem zajema sedem sestavnih delov, v tem članku pa si bomo podrobneje pogledali prve štiri smernice: poslanstvo podjetja, vizijo podjetja, cilje in vrednote.

Določanje poslanstva in vizije je določanje glavne usmeritve podjetja. Ti dve sestavini sta ključnega pomena tudi v zasebnem življenju, saj nam pokažeta naš najgloblji vzrok za naš obstoj in nas ženeta in vodita skozi življenje in zato ju lahko brez težav prenesemo v poslovni svet.

Poslanstvo in vizija sta ponavadi zajeta v enem stavku ali še manj, pri katerem je važno, da zadenemo bistvo. Treba je opozoriti, da določanje teh dveh smernic ni tako enostavno, kot se sliši. Že samo iskanje primernih besed in njihova postavitev na pravo mesto v stavku vam bo vzela kar nekaj časa. Vizija in poslanstvo namreč ne smeta biti zgolj »zapisani« na papirju, ampak morata nositi poseben in prepričljiv naboj, ki ga ne čuti zgolj vodstvo podjetja, ampak vsi zaposleni. Le na ta način lahko zaposleni razumejo širše ozadje, »razumejo zakaj« in se tako laže poistovetijo s tem in najdejo svoj vir navdiha in motivacije.

Vrednote so posebno področje, ki ga večina podjetij kar rado zanemari in ga nima posebno določenega. Apriori so vrednote tesno povezane s kulturo in klimo podjetja in če razumemo, kako pomembna je dobra kultura podjetja, potem bomo te vrednote lažje določili, jih zgradili in tudi negovali. Pri kulturi govorimo o pravilih vedenja in določenih vodilih in gre za stvari, ki so na globljih ravneh in se ustvarjajo skozi določeno obdobje. Za spremembo kulture je potreben dober vodja, torej direktor podjetja. Pri vrednotah se držimo načela: »Napišimo, kar delamo in delajmo, kar smo napisali« in ne lažnih vrednot, ki jih podjetje v praksi ne more izvajati, saj na ta način podjetje samo izgublja integriteto in kredibilnost v očeh širše okolice in javnosti nasploh.

Če je vizija načeloma nekakšna slika v daljni prihodnosti, lahko cilje razumemo kot postopne korake na tej poti, ki vodi do naše vizije. Pri ciljih gre za konkretno in natančno določene naloge, ki se naj bi realizirale v določenem obdobju. Zavedati pa se moramo, da se do zastavljenih ciljev ne mora priti kar samo po sebi in brez kakršne osnove, temveč jih lahko opredelimo šele po določitvi našega poslanstva, vizije in vrednot. Posledično je lahko smiselno določanje ciljev možno šele, ko imamo dober in širok pogled v svoje podjetje in njegovo ozadje, po drugi strani pa moramo dobro poznati tudi svoje tekmece in stranke.

ting!