Ne pozabite na finančni načrt

Kako vašemu podjetju zagotoviti več denarja, večji priliv in večjo donosnost? Rešitev je v finančnem načrtovanju, s katerim želimo doseči primeren dobiček. Po drugi strani pa nam le-ta »omogoči«, da tekoče obveznosti sproti poravnamo in da smo na dolgi rok finančno zdravi. Finančni načrt je najpomembnejše sredstvo za izvajanje finančne politike in sprejeti finančni načrt se […]

Motivacija zaposlenih

Ljudje se na enakih delovnih področjih glede učinkovitosti in uspešnosti delovnih rezultatov med seboj zelo razlikujemo. Za uspešnost dela ni pomemben le talent, ampak tudi vztrajnost, požrtvovalnost in prizadevnost. Kaj žene ljudi, da v delo vložijo več truda in energije kot drugi? Skriti spodbujevalec zaposlenih za delo je motivacija zaposlenih, ki jo v menedžmentu najbolj […]

Kako pravilno napisati poslovni načrt

Krovna strategija Krovna strategija je temeljni in ključni dokument, ki zajema vse bistvene poslovne usmeritve. V grobem zajema sedem sestavnih delov, v tem članku pa si bomo podrobneje pogledali prve štiri smernice: poslanstvo podjetja, vizijo podjetja, cilje in vrednote. Določanje poslanstva in vizije je določanje glavne usmeritve podjetja. Ti dve sestavini sta ključnega pomena tudi […]