Kako pravilno napisati poslovni načrt

Krovna strategija Krovna strategija je temeljni in ključni dokument, ki zajema vse bistvene poslovne usmeritve. V grobem zajema sedem sestavnih delov, v tem članku pa si bomo podrobneje pogledali prve štiri smernice: poslanstvo podjetja, vizijo podjetja, cilje in vrednote. Določanje poslanstva in vizije je določanje glavne usmeritve podjetja. Ti dve sestavini sta ključnega pomena tudi […]